Japan Paradise Tour Co., Ltd.
เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ฮานนอย ซาปา
เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ฮานนอย ซาปา
ราคาเริ่มต้นที่!! 17,900 บาท
ซัปโปโร-โอตารุ-โตเกียว ทัวร์ (7 วัน 5 คืน)
รีแลกซ์กับโอนเซ็น ทัวร์กิน เลือกOptional ทัวร์กิจกรรมตามอัธยาศัย
นาโกยา-ทาคายามา-โตเกียว
สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก« ชื่นชมOTOP สินค้าพื้นเมือง ณ “ไร่วาซาบิ” ปลูกท่ามกลางหุบเขาที่อากาศแสนบริสุทธิ์ ลำธารใส« ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
Home >> Home >> Hilight
   
Japan Paradise Tour Co., Ltd.
32/23 Sino-Thai Tower 2F, Sukhumvit21 Rd.,(Asoke) Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Mobile : 085-115-7966
E-mail :suwana@jpparadisetour.com, suwana_prang@hotmail.com
Copyright © 2013 Japan Paradise Tour Co., Ltd. All Right Reserved.
  Visitor :